Ústav hygieny a preventivní medicíny

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni

Ústav hygieny a preventivní medicíny
alej Svobody 76, budova U1, 4 NP
323 00 Plzeň

Kontakt:
377 593 190
ustav.hygieny@lfp.cuni.cz
vedoucí: prof. MUDr. Müllerová Dana Ph.D.
Pracovníci ústavu

Ústav disponuje laboratořemi a vyšetřovnou pro praktickou výuku studentů, kde se mají možnost naučit správnému hodnocení zdravotně nutričního stavu vyšetřovaných s ohledem na primární prevenci neinfekčních chorob hromadného výskytu. Nově jsou do výuky zařazena i praktická cvičení z dietologie ve výukové kuchyni.
Činnost ústavu je zaměřena i na praktické poradenství v oblasti primární prevence chronických neinfekčních chorob hromadného výskytu ve specifických populačních skupinách zdravým životním stylem.

MicrosoftTeams-image
Lékařská fakulta Plzeň – studenti

Výuka

Výuka hygieny a preventivní medicíny je zařazena v 5. ročníku studia stomatologie, a v 6. ročníku studia všeobecného lékařství. Výuka je zakončena státní rigorózní zkouškou společnou i pro sociální a pracovní lékařství.

Výzkum

Výzkumná činnost ústavu je tradičně spojena s výživou, v současné době ve vztahu k obezitě a zdravotním dopadům perzistentních potravinových kontaminantů.  Vysokoškolští učitelé ústavu jsou zapojeni i ve vědeckých výborech národních a mezinárodních institucí řešících problematiku výživy a obezity.