Contact

Department of Public health and Preventive medicine

Postal adress: Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ústav hygieny a preventivní medicíny
Lidická 4
301 66 Plzeň
Phone: 377 593 190
Head of department: Doc. MUDr. Müllerová Dana Ph.D.
Contact adress: ustav.hygieny(zavinac)lfp.cuni.cz